Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

In the memory of the 301 coal-miners died at the Soma "accident" ..

 Thanks for the new material ! Athne fans in Turkey ! In GreeceTurkey or Albania the enemies are on the banks and the ministries...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου